030 5085221 , info@wiak.la

ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ເດນໂຕລ ຮອສປີໂຕລ ອິນເຕີເນເຊີແນລ ຈຳກັດ 222 views

This company has no active jobs

ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ເດນໂຕລ ຮອສປີໂຕລ ອິນເຕີເນເຊີແນລ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ເດນໂຕລ ຮອສປີໂຕລ ອິນເຕີເນເຊີແນລ ຈຳກັດ ປະກອບທຸລະກິດໃຫ້ບໍລິການທາງທັນຕະກຳແບບປະຕູດຽວ ພາຍໃຕ້ຊື່ ໂຮງໝໍທັນຕະກຳ ວຽງຈັນ ອິນເຕີເນເຊີແນລ ຫຼື VIENTIANE INTERNATIONAL DENTAL HOSPITAL ໂດຍສຸມໃສ່ຄຸນະພາບການໃຫ້ບໍລິການພາຍໃຕ້ທັນຕະແພດສະເພາະທາງ ມີອຸປະກອນແລະເຄື່ອງມືທາງການທັນຕະກຳທີ່ມີມາດຕະຖານແລະລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຮັບບໍລິການເປັນສຳຄັນ ຮວມເຖີງດຳເນີນການຮ່ວມກັບສູນເວຊະກຳທີ່ໃຫ້ການປິ່ນປົວແລະເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງໃບໜ້າແລະເວຊະສາດລົດອາຍຸ ພາຍໃຕ້ຊື່ FACE CENTER. ໂຮງໝໍທັນຕະກຳ ວຽງຈັນ ອິນເຕີເນເຊີແນລ ເປັນສະຖານທີ່ບໍລິການການປິ່ນປົວຂອງເອກະຊົນ ປະເພດໂຮງໝໍ ຈັດໃຫ້ມີການປະກອບວິຊາຊີບທັນຕະກຳ/ເວຊະກຳ ເຊີ່ງດຳເນີນການໂດຍຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບທັນຕະກຳ/ເວຊະກຳ ໂດຍທີມທັນຕະແພດ/ແພດ ຈາກ ບໍລິສັດ ໂຮງພະຍາບານຟັນທອງຫຼໍ່ ຈຳກັດ ເຊີ່ງປະກອບກິດຈະການປະເພດສະຫະຄລີນິກໃນກຸງເທບມະຫານະຄອນ ປະເທດໄທ ໂດຍມີລັກສະນະເປັນສູນທັນຕະກຳແບບປະຕູດຽວຂະໜາດໃຫຍ່ ພາຍໃຕ້ຊື່ THONGLOR DENTAL HOSPITAL (TDH) ດຳເນີນການຮ່ວມກັບສູນເວຊະກຳທີ່ໃຫ້ການປິ່ນປົວແລະເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງໃບໜ້າແລະຊະລໍໄວ (Anti-Aging).

http://www.thonglordentalhospital.com/

 CONTACT US

Phone : +66 (0) 2382 0044
International call : +66 (0) 8 8328 0044
Fax: +66 (0) 2382 0035
Email: info@thonglordentalhospital.com
Line: @TDHdental
Open Daily: 10:00 am. – 08:00 pm.

Information
  • Address Vientiane
Connect with us

Wiak

a job portal website which aims to be a focal point for recruitment in Laos. Wiak.la is under management by Karuna Sole Co. ltd.

Contact Us

Karuna Sole Co. Ltd.
Dongpalanthong Village
Sisattanak District
Vientiane Capital, Lao PDR
030 5085221
info@wiak.la
http://wiak.la

NEWSLETTER