030 5085221 , info@wiak.la

ພະນັກງານຂັບລົດ 29 views

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຂັບລົດ

Stora Enso ເປັນບໍລິສັດໃຫ່ຍທີ່ຜະລິດເຈ້ຍປະສົມ, ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ ແລະຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອຮັບໃຊ້ຕະຫຼາດໃນທົ່ວໂລກ, ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາແບບສ້າງສັນໂດຍອີງໃສ່ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນການທົດແທນ.ກຸ່ມບໍລິສັດStora Enso ມີພະນັກງານທັງໝົດປະມານ 28 000ຄົນ ໃນ 35 ປະເທດ.ພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານຂັບລົດປະຈຳຢູ່ພາກສະໜາມຢູ່ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ຈະມີການເດີນທາງໄປພື້ນທີໂຄງການເປັນປະຈຳເຊັ່ນວ່າ: (ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາລະວັນ.)

ເງື່ອນໄຂດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 • ມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ
 • ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ພໍປານກາງ
 • ມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ປະເພດ AB
 • ປະຫວັດຂັບລົດຜ່ານມາດີ
 • ສາມາດລົງພາກສະໜາຕາມການມອບໝາຍ
 • ສາມາດເຮັດວຽກອື່ນໆອີກໄດ້ ຖ້າມີການຮ້ອງຂໍ

 ນອກຈາກນີ້ຄວາມສາມາດອື່ນ ໆເຊັ່ນ: ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ກົນຈັກ, ການຝຶກອົບຮົມຂັບຂີ່, ປະສົບການຂັບລົດ ຖະຫນົນຫົນທາງ.

ພວກເຮົາຂໍແນະນຳບຸກຄົນທ້ອງຖີ່ນທີ່ມີພື້ຖານການດຳລົງຊິວິດຢູ່ ເມືອງເຊໂປນ, ເມືອງນອງ, ຕາໂອຍ ສະໝັກໃນຕຳແໜ່ງນີ້

ປະກອບເອກະສານ ຫຼື CV ຄົບຖ້ວນ ພອ້ມກັບເງີນເດືອນທີ່ຕອ້ງການ ແລ້ວສົ່ງເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່:

 1. 46 ຖະໜົນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ,ບ້ານໂພນສະອາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ສົ່ງພະແນກບໍລິຫານ
 2. Admin.laos@storaenso.com

ກຳນົດສົ່ງບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 23/2/2018.    

 • This job has expired!
Share this job

Address

 • 46 KaySone Phomvihane Avenue
 • Phonesaat Village
 • Xaysettha District
 • Vientiane Capital

 

Information
 • Address Vientiane Capital

Wiak

a job portal website which aims to be a focal point for recruitment in Laos. Wiak.la is under management by Karuna Sole Co. ltd.

Contact Us

Karuna Sole Co. Ltd.
Dongpalanthong Village
Sisattanak District
Vientiane Capital, Lao PDR
030 5085221
info@wiak.la
http://wiak.la

NEWSLETTER