030 5085221 , info@wiak.la

ພະນັກງານບັນຊີ 52 views

JOB DESCRIPTION

ບໍລິສັດ ພາຍສຄອນ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

PISECCON (LAO) SOLE CO.,LTD

ປະກາດຮັບສະໝັກ

ພະນັກງານບັນຊີ

ບໍລິສັດ ພາຍສຄອນ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ, ອອກແບບ ໂຄງສ້າງ ແລະ ອາຄານຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ. ບໍລິສັດ ພາຍສຄອນ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກ ພະນັກງານບັນຊີ ປະຈຳຫ້ອງການ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ໜ້າທີ່ ຂອງ ພະນັກງານບັນຊີ

ພະນັກງານບັນຊີ ປະຈຳຫ້ອງການ ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການລົງລະບົບບັນຊີໃຫ້ເປັນລະບຽບ, ລົງບັນທຶກ ແລະ ຕິດຕາມ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຈັດເກັບເອກະສານການເງິນ, ບໍລິຫານຫ້ອງການ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອຍຈາກຜູ້ຈັດການບໍລິສັດ. 

ບ່ອນປະຈຳການ ແລະ ໄລຍະເວລາເຮັດວຽກ

ພະນັກງານບັນຊີແມ່ນປະຈຳຢູ່ ບໍລິສັດ ພາຍສຄອນ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ບ້ານ ໂພນຕ້ອງຈອມມະນີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ,​ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນມີໄລຍະການເຮັດວຽກ 12 ເດືອນ ແລະ ຈະມີການຕໍ່ສັນຍາເປັນປີ ໂດຍອີງຕາມການປະເມີນຜົນການເຮັດວຽກ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງພະນັກງານ. ໄລຍະທົດລອງການເຮັດວຽກແມ່ນ 01 ເດືອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ເລີ່ມເຮັດວຽກ. 

ຄຸນວຸດທິ ແລະ ປະສົບການ

  • ລະດັບການສຶກສາຢ່າງໜ້ອຍຈົບ ຊັ້ນສູງສາຂາ ບັນຊີ, ການເງິນ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  • ປະສົບການເຮັດວຽກຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ ກ່ຽວກັບບັນຊີ, ການເງິນ, ເກັບກຳລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  • ມີປະສົບການເຮັດວຽກກັບ ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ ອອກແບບ-ກໍ່ສ້າງ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
  • ສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ໂປຼແກັມ Microsoft Office (Word, Excel, PPT)
  • ສາມາດນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ລະດັບປານກາງ.​ ຖ້າມີິທັກສະໃນການນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
  • ມີທັກສະໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ລວມທັງ ການນຳໃຊ້ ອີເມລ.

ຜູ້ສົນໃຈ ສາມາດສະໝັກ ໂດຍການ ສົ່ງຊີວະປະຫວັດ (CV) ແລະ ຫນັງສືສະໝັກວຽກມາຍັງ ທ່ານ ອາທິດພະໄທ ຈັນທະບົວລາ, ອີເມລ: asundayc@gmail.com , CC: khatthanam.c@gmail.com,  hi.vorasing@gmail.com,  vanlaty.b@gmail.com; ເບີໂທຕິດຕໍ່/Whatsapp: 020-77712477, 020-56424916.

 

  • This job has expired!
Share this job

N/A Phonxay Xaysettha District Vientiane Capital

Wiak

a job portal website which aims to be a focal point for recruitment in Laos. Wiak.la is under management by Karuna Sole Co. ltd.

Contact Us

Karuna Sole Co. Ltd.
Dongpalanthong Village
Sisattanak District
Vientiane Capital, Lao PDR
030 5085221
info@wiak.la
http://wiak.la

NEWSLETTER