030 5085221 , info@wiak.la

ພະນັກງານປ້ອນຂໍ້ມູນ 173 views1 application

JOB DESCRIPTION 

ພະນັກງານປ້ອນຂໍ້ມູນ -ໄລຍະສັ້ນ 15-20 ມື້

ບໍລິສັດ ກະລຸນາຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານບຸກຄະລາກອນມະນຸດທີ່ເປັນຂອງຄົນລາວ 100 ເປີເຊັນ

ນັກຈາກວຽກທີ່ປຶກສາແລ້ວ ບໍລິສັດ ກະລຸນາຍັງໄດ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແລະພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

 

ໜ້າວຽກ

  • ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຢູ່ Excels
  • ປ້ອນ ແລະຈັດລຽງຂໍ້ມູນໃຫ້ເປັນລະບຽບ

 

ເງື່ອນໄຂ

  • ທັກສະດ້ານ Excels ໃນລະດັບດີ
  • ຖ້າເຄີຍເຮັດວຽກປ້ອນຂໍ້ມູນມາກ່ອນ ຈະພິຈາລິນາເປັນພິເສດ
  • ຖ້າມີທັກສະດ້ານການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

 

ຄ່າຕອບແທນ:

100,000 ກີບ/ມື້

 

ວິທີສະໝັກ

ຫາກທ່ານສົນໃຈກະລຸນາສົ່ງ CV and Cover Letter ມາທີ່ info@karuna.la or 030 5085221 ຫຼືສະໝັກໂດຍກົງທີ່ເວັບໄຊ໌ www.wiak.la ໝົດເຂດວັນທີ່ 15/11/2028

 

  • This job has expired!
Share this job

one stop for all Human Resources related services.

to be the first choice in Laos that people will think of, if it’s Human Resources Management related matters

Tel: 030 5085221

Email: info@karuna.la

website: www.karuna.la

Connect with us

Wiak

a job portal website which aims to be a focal point for recruitment in Laos. Wiak.la is under management by Karuna Sole Co. ltd.

Contact Us

Karuna Sole Co. Ltd.
Dongpalanthong Village
Sisattanak District
Vientiane Capital, Lao PDR
030 5085221
info@wiak.la
http://wiak.la

NEWSLETTER