030 5085221 , info@wiak.la

ແຈ້ງການຮັບສະໝັກງານ ຕຳແໜ່ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກາຍະພາບແລະເລເຊີ 206 views

ແຈ້ງການຮັບສະໝັກງານ

ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ເດນໂຕລ ຮອສປີໂຕລ ອິນເຕີເນເຊີແນລ ຈຳກັດ ປະກອບທຸລະກິດໃຫ້ບໍລິການທາງທັນຕະກຳແບບປະຕູດຽວ ພາຍໃຕ້ຊື່ ໂຮງໝໍທັນຕະກຳ ວຽງຈັນ ອິນເຕີເນເຊີແນລ ຫຼື VIENTIANE INTERNATIONAL DENTAL HOSPITAL ໂດຍສຸມໃສ່ຄຸນະພາບການໃຫ້ບໍລິການພາຍໃຕ້ທັນຕະແພດສະເພາະທາງ ມີອຸປະກອນແລະເຄື່ອງມືທາງການທັນຕະກຳທີ່ມີມາດຕະຖານແລະລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຮັບບໍລິການເປັນສຳຄັນ ຮວມເຖີງດຳເນີນການຮ່ວມກັບສູນເວຊະກຳທີ່ໃຫ້ການປິ່ນປົວແລະເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງໃບໜ້າແລະເວຊະສາດລົດອາຍຸ ພາຍໃຕ້ຊື່ FACE CENTER. ໂຮງໝໍທັນຕະກຳ ວຽງຈັນ ອິນເຕີເນເຊີແນລ ເປັນສະຖານທີ່ບໍລິການການປິ່ນປົວຂອງເອກະຊົນ ປະເພດໂຮງໝໍ ຈັດໃຫ້ມີການປະກອບວິຊາຊີບທັນຕະກຳ/ເວຊະກຳ  ເຊີ່ງດຳເນີນການໂດຍຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບທັນຕະກຳ/ເວຊະກຳ ໂດຍທີມທັນຕະແພດ/ແພດ ຈາກ ບໍລິສັດ ໂຮງພະຍາບານຟັນທອງຫຼໍ່ ຈຳກັດ ເຊີ່ງປະກອບກິດຈະການປະເພດສະຫະຄລີນິກໃນກຸງເທບມະຫານະຄອນ ປະເທດໄທ  ໂດຍມີລັກສະນະເປັນສູນທັນຕະກຳແບບປະຕູດຽວຂະໜາດໃຫຍ່ ພາຍໃຕ້ຊື່ THONGLOR DENTAL HOSPITAL (TDH) ດຳເນີນການຮ່ວມກັບສູນເວຊະກຳທີ່ໃຫ້ການປິ່ນປົວແລະເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງໃບໜ້າແລະຊະລໍໄວ (Anti-Aging).

ສະຫວັດດິການ

 1. OT. (ວຽກເພີ່ມໂມງ).
 2. ເງິນດຸໝັ່ນ (ບໍ່ສາຍ-ຂາດ-ລາ).
 3. ຄ່າເດີນທາງສຳລັບມື້ທີ່ເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງເກີນ 10 ໂມງຄ່ຳ.
 4. ຮັບບໍລິການດ້ານທັນຕະກຳໃນລາຄາພະນັກງານ ຂູດ, ອຸດ, ຖອນ ຟຣີ.
 5. ປະກັນສັງຄົມ.
 6. ທ່ຽວປະຈຳປີ.
 7. ໂບນັສຂຶ້ນຢູ່ກັບຜົນປະກອບການ.
 8. ປະກັນອຸປະຕິເຫດ

ຕຳແໜ່ງ : ເຈົ້າໜ້າທີ່ກາຍະພາບແລະເລເຊີ

ເງິນເດືອນ : 1,000,000 – 2,000,000 ກີບ. (ຂຶ້ນຢູ່ກັບວຸດການສຶກສາ, ເງິນເດືອນຂຶ້ນທຸກປີ)

ລາຍລະອຽດຂອງວຽກງານ

 • Consult ແນະນຳຄອຣ໌ສ ຫຼື ຫັດຖະການທີ່ເໝາະສົມ.
 • ເຂົ້າຊ່ວຍໝໍ ກຽມຢາແລະອຸປະກອນໄດ້.
 • ປະຕິບັດວຽກງານທີດເມັ້ນ ຫຼື ເລເຊີ.
 • ຊ່ວຍວຽກງານເອກະສານ, ຄີໃບເກັບເງິນ.

ສະຖານທີ່ປະຕິບັດວຽກງານ

 • ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ເດນໂຕລ ຮອສປີໂຕລ ອິນເຕີເນເຊີແນລ ຈຳກັດ (ຂ້າງ MK Restaurant). ໜ່ວຍ 01, ບ້ານວັດນາກ, ເມືອງສີສັດຕະນາກກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ.
 • ຝຶກງານທີ່ ບໍລິສັດ ໂຮງພະຍາບານຟັນທອງຫຼໍ່ ຈຳກັດ (ກົງຂ້າມທອງຫຼໍ່ຊອຍ 2, ຂ້າງທະນາຄານກະສິກອນໄທ). ແຂວງຄອງຕັນເໜືອ, ເຂດວັດທະນາ, ກຸງເທບມະຫານະຄອນ. ຕາມໄລຍະເວລາທີ່ບໍລິສັດກຳໜົດ, ມີເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້, ມີບ່ອນພັກໃຫ້ໃນລະຫວ່າງຝຶກງານ ຟຣີ.

ຈຳນວນອັດຕາ : 2 ຄົນ.

ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະໝັກ

 • ເພດຍິງເທົ່ານັ້ນ, ອາຍຸບໍ່ເກີນ 30 ປີ, ບໍ່ຈຳກັດວຸດການສຶກສາ.
 • ມີໃບປະກອບວິຊາຊີບສະເພາະ.
 • ຜ່ານວຽກງານດ້ານສະຖານເສີມຄວາມງາມ ຈະພິຈາລະນາເປັນກໍລະນີພິເສດ.
 • ອົດທົນ, ສູ້ງານ, ຊື່ສັດ, ດຸໝັ່ນ, ວ່ອງໄວ, ແລະສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ພາວະກົດດັນສູງໄດ້ດີ.

ວິທີການສະໝັກ

 • ສົ່ງໃບສະໝັກທາງ E-Mail.
 • ສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ມາສະໝັກໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ໂຮງພະຍາບານຟັນທອງຫຼໍ່ ຈຳກັດ (ກົງຂ້າມທອງຫຼໍ່ຊອຍ 2, ຂ້າງທະນາຄານກະສິກອນໄທ). ແຂວງຄອງຕັນເໜືອ, ເຂດວັດທະນາ, ກຸງເທບມະຫານະຄອນ.

ຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ທີ່

ບໍລິສັດ ໂຮງພະຍາບານຟັນທອງຫຼໍ່ ຈຳກັດ (ກົງຂ້າມທອງຫຼໍ່ຊອຍ 2, ຂ້າງທະນາຄານກະສິກອນໄທ). ແຂວງຄອງຕັນເໜືອ, ເຂດວັດທະນາ, ກຸງເທບມະຫານະຄອນ. ໂທ +66 (0) 2-382-0044.

 • This job has expired!
Share this job

ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ເດນໂຕລ ຮອສປີໂຕລ ອິນເຕີເນເຊີແນລ ຈຳກັດ ປະກອບທຸລະກິດໃຫ້ບໍລິການທາງທັນຕະກຳແບບປະຕູດຽວ ພາຍໃຕ້ຊື່ ໂຮງໝໍທັນຕະກຳ ວຽງຈັນ ອິນເຕີເນເຊີແນລ ຫຼື VIENTIANE INTERNATIONAL DENTAL HOSPITAL ໂດຍສຸມໃສ່ຄຸນະພາບການໃຫ້ບໍລິການພາຍໃຕ້ທັນຕະແພດສະເພາະທາງ ມີອຸປະກອນແລະເຄື່ອງມືທາງການທັນຕະກຳທີ່ມີມາດຕະຖານແລະລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຮັບບໍລິການເປັນສຳຄັນ ຮວມເຖີງດຳເນີນການຮ່ວມກັບສູນເວຊະກຳທີ່ໃຫ້ການປິ່ນປົວແລະເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງໃບໜ້າແລະເວຊະສາດລົດອາຍຸ ພາຍໃຕ້ຊື່ FACE CENTER. ໂຮງໝໍທັນຕະກຳ ວຽງຈັນ ອິນເຕີເນເຊີແນລ ເປັນສະຖານທີ່ບໍລິການການປິ່ນປົວຂອງເອກະຊົນ ປະເພດໂຮງໝໍ ຈັດໃຫ້ມີການປະກອບວິຊາຊີບທັນຕະກຳ/ເວຊະກຳ ເຊີ່ງດຳເນີນການໂດຍຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບທັນຕະກຳ/ເວຊະກຳ ໂດຍທີມທັນຕະແພດ/ແພດ ຈາກ ບໍລິສັດ ໂຮງພະຍາບານຟັນທອງຫຼໍ່ ຈຳກັດ ເຊີ່ງປະກອບກິດຈະການປະເພດສະຫະຄລີນິກໃນກຸງເທບມະຫານະຄອນ ປະເທດໄທ ໂດຍມີລັກສະນະເປັນສູນທັນຕະກຳແບບປະຕູດຽວຂະໜາດໃຫຍ່ ພາຍໃຕ້ຊື່ THONGLOR DENTAL HOSPITAL (TDH) ດຳເນີນການຮ່ວມກັບສູນເວຊະກຳທີ່ໃຫ້ການປິ່ນປົວແລະເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງໃບໜ້າແລະຊະລໍໄວ (Anti-Aging).

http://www.thonglordentalhospital.com/

 CONTACT US

Phone : +66 (0) 2382 0044
International call : +66 (0) 8 8328 0044
Fax: +66 (0) 2382 0035
Email: info@thonglordentalhospital.com
Line: @TDHdental
Open Daily: 10:00 am. – 08:00 pm.

Information
 • Address Vientiane
Connect with us

Wiak

a job portal website which aims to be a focal point for recruitment in Laos. Wiak.la is under management by Karuna Sole Co. ltd.

Contact Us

Karuna Sole Co. Ltd.
Dongpalanthong Village
Sisattanak District
Vientiane Capital, Lao PDR
030 5085221
info@wiak.la
http://wiak.la

NEWSLETTER