030 5085221 , info@wiak.la

ແມ່ບ້ານ / Maid 4 views

JOB DESCRIPTION

ຕຳແໜ່ງ: ແມ່ບ້ານ      

ບ່ອນປະຈຳການ: ຫ້ອງການໃຫຍ່ວຽງຈັນ

ບໍລິສັດ ບົວລະພາ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຈໍາກັດ ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລາວ ສະວີເດັນ ທີ່ເຮັດທຸລະກິດດ້ານການປູກຝັງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຜະລິດຕະພັນໄມ້, ມີໂຮງເລື່ອຍໂຮງງານເຟີນີເຈີ ທີ່ຜະລິດສິນຄ້າເຟີນີເຈີໄມ້ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດແລະ ພື້ນທີ່ສວນປູກຫຼາຍພື້ນທີ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ພວກເຮົາຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ໃນຕຳແໜ່ງ ແມ່ບ້ານ ເພື່ອປະຈຳຢູ່ຫ້ອງການໃຫຍ່. ຕຳແໜ່ງນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກແມ່ນອະນາໄມທຳຄວາມສະອາດທຸກພື້ນທີ່ຂອງບໍລິສັດ ເຊັ່ນ: ຫ້ອງປະ ຊຸມ, ຫ້ອງເຮັດວຽກພະນັກງານ, ຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ຫ້ອງຄົວ ໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເໝີ; ເສີບນ້ຳ, ກາເຟໃຫ້ແຂກໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື່ອ ຫຼື ຈອກນ້ຳຈາກໂຕະພະນັກງານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີໜ້າທີ່ ກວດກາອຸປະ ກອນເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນຫ້ອງການເຊັ່ນ: ນ້ຳດື່ມ, ເຈ້ຍເຊັດມື, ສະບູລ້າງມືຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ມີພ້ອມໃຊ້ຕະຫລອດ.

ປະສົບການ ແລະ ຄຸນສົມບັດ

 • ມີປະສົບການໃນດ້ານງານທຳຄວາມສະອາດຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນມາກ່ອນ
 • ມີຜູ້ອ້າງອີງໃຫ້ຈາກບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ຜ່ານມາ
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຮັດວຽກ
 • ມີຄວາມຊື່ສັດສຸດຈະລິດ
 • ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ
 • ມີພາຫະນະເດີນທາງເປັນຂອງຕົນເອງ
 • ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດເປັນພື້ນຖານ

ພວກເຮົາມີສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ປະກັນສັງຄົມ ແລະ ບັນຍາກາດການເຮັດວຽກເປັນທີມ. ຖ້າທ່ານກຳລັງຊອກຫາວຽກທີ່ຫນ້າທ້າທາຍ, ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ສະຫມັກວຽກກັບເຮົາ!

ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດສົ່ງຊີວະປະຫວັດ, ເອກະສານຢັ້ງຢືນການສຶກສາ ແລະ ໃບຜ່ານງານຈານບ່ອນອື່ນ ເປັນພາ ສາລາວ ຫຼື ອັງກິດ ມາທີ່ອີເມວ hr@buraphawood.com   ຫຼື ສົ່ງເອກະສານມາທີ່ຫ້ອງການພະແນກບຸກຄະລາກອນ ທີ່ ຖະໜົນທາດຫຼວງ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທ 021 451 841-2

ປິດຮັບສະໝັກ : 25/01/2019

 

 • This job has expired!
Share this job

Address

 • 46 Kaysone Phomvihane Road
 • Phonesaath Village
 • Saysettha District
 • Vientiane Capital

Wiak

a job portal website which aims to be a focal point for recruitment in Laos. Wiak.la is under management by Karuna Sole Co. ltd.

Contact Us

Karuna Sole Co. Ltd.
Dongpalanthong Village
Sisattanak District
Vientiane Capital, Lao PDR
030 5085221
info@wiak.la
http://wiak.la

NEWSLETTER