030 5085221 , info@wiak.la

Call Center 48 views

JOB DESCRIPTION

 • 接听客户来电
 • 提供电话服务
 • 记录客户意见建议和问题,及时通过电话解决问题
 • 按月度总结客户问题,向领导汇报
 • 完成领导安排的其他工作
 • ຮັບສາຍໂທລະສັບເຂົ້າທັງໝົດ
 • ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂທລະສັບ
 • ບັນທຶກຂໍ້ສະເໜີຂອງລູກຄ້າ, ຄໍາຮ້ອງ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາທັງໝົດ.
 • ຂຽນລາຍງານປະຈໍາເດືອນກ່ຽວກັບການບໍລິການ ແລະ ບັນຫາຂອງລູກຄ້າໃຫ້ຫົວໜ້າ
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.
JOB REQUIREMENTS

 • 要求女性,年龄 20-25 岁
 • 本科及以上学历,汉语、文秘、工商管理及电子专业优先
 • 具有较强的汉语听、说、读能力
 • 熟练掌握办公软件,Excel熟练者优先
 • 具有相关工作经验者优先
 • 具有较强的抗压能力、交际能力,踏实诚恳
 • ເພດຍີງ ອາຍຸ 20-25 ປີ
 • ຈົບປະລິຍາຕີດ້ານອັກສອນສາດ ພາສາຈີນ, ບໍລິຫານ ຫລື ວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ເກັ່ງ Excel
 • ສາມາດເວົ້າ, ອ່ານ, ຂຽນພາສາຈີນໄດ້ໃນລະດັບດີ ແລະ ອັງກິດພໍໃຊ້.
 • ຖ້າມີປະສົບການມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ .
 • ມີມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ, ມີຄວາມອົດທົນຂະຫຍັນໜັ່ນພຽນ ແລະ ມີຄວາມຊື່ສັດ.
Additional Information

If Interesting: Please send only your resume to  david@laosatellite.com and kanha@laosatellite.com 

Only Shortlist candidate will be contact to interview.

 

 • This job has expired!
Share this job

Address

 • Street: Thadeua Road Km 14
 • District: Hatsayfong District
 • Village: Ban Nahai
 • Province: Vientiane Capital, Lao PDR

Contact

 • Fax: +856 21 821005

Wiak

a job portal website which aims to be a focal point for recruitment in Laos. Wiak.la is under management by Karuna Sole Co. ltd.

Contact Us

Karuna Sole Co. Ltd.
Dongpalanthong Village
Sisattanak District
Vientiane Capital, Lao PDR
030 5085221
info@wiak.la
http://wiak.la

NEWSLETTER