030 5085221 , info@wiak.la

Financial Staff 33 views

JOB DESCRIPTION

Nuctech Company Limited (Nuctech), derived from Tsinghua University and founded in 1997, is an advanced security & inspection solution and service supplier in the world. Relying on independent innovation and following the customers’ demands, Nuctech provides the most advanced technology, superb products and integrated solutions in the security inspection industry to our customers from more than 150 countries and areas in the globe. NUCTECH LAO is a NUCTECH`s subsidiary company which is mutually founded and capital injected by government of Laos and NUCTECH.

NUCTECH LAO now is hiring following openings (Location: Vientiane)

2. Financial Staff

Responsibility:

 • Assist financial supervisor to manage company`s routine finance.

Requirement:

 • Bachelor degree or above;
 • Abundant experience in finance work in Laos` local companies;
 • Familiar with computer operation;
 • Decent English level. Chinese language ability will be a good asset;
 • Good health status, age under 40.

The openings below are located in No.1 Friendship bridge of Vientian, Laksao, Naphao, Dansavanh, Vantao, Kentao and Boten etc.

Payment of the above openings are negotiable.

Those who wish to integrate themselves into NUCTECH Lao and are willing to strive for mutual flourishment, please send resume, cover letter, recent photo and scanned certificates (if there is any) to: lizunmin@nuctech.com Tel: 020 28216997

ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ

ບໍລິສັດ NUCTECH ແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການເຄື່ອງກວດສອບຄວາມປອດໄພທີ່ມີຊື່ສຽງໃນໂລກແລະເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກວດສອບຄວາມປອດໄພ. ບໍລິສັດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1997, ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຊີງຫົວສປຈີນ, ບໍລິສັດໄດ້ອີງໃສ່ຄວາມຄິດທີ່ທັນສະໃຫມແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ,ໃຊ້ເທກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວຫນ້າແລະໃຫມ່ໃນການກວດສອບຄວາມປອດໄພສຳລັບລູກຄ້າໃນຫລາຍກວ່າ150ປະເທດໃນພາກພື້ນແລະທົ່ວໂລກ,ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແລະການບໍລິການທີ່ສົມບູນແບບ. ບໍລິສັດ NUCTEC  LAO ແມ່ນບໍລິສັດສາຂາຂອງ NUCTECH ເຊີ່ງແມ່ນບໍລິສັດຮ່ວມທືນລະຫວ່າງບໍລິສັດສາຂາແລະລັດຖະບານລາວ, ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງລັດຖະບານເພື່ອບໍລິການແກ່ປະຊາຊົນ.

ປະຈຸບັນມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຫລາຍຕຳແຫນ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕຳແຫນ່ງທີ່ຕັ້ງຂອງບໍລິສັດແລະຫ້ອງການແມ່ນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

2. ພະນັກງານຫົວຫນ້າການເງີນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລັກ:

 • ເຮັດວຽກຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງີນປະຈຳວັນຂອງບໍລິສັດແລະສາມາດເຮັດວຽກທາງດ້ານການເງີນລວມຂອງບໍລິສັດໄດ້ດີ

ເງື່ອນໄຂ:

 • ຈົບປະລີນຍາຕີຫລືສູງກວ່ານັ້ນ,
 • ມີປະສົບການໃນການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງີນຂອງບໍລິສັດລາວ,
 • ມີປະສົບການໃນການນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີ,
 • ຮູ້ພາສາອັງກິດຫລືຈີນໄດ້ດີ,ສຸຂະພາບແຂງແຮງ,
 • ອັດທະຍາໃສດີ,ມີຄວາມຊື່ສັດ, ອາຍຸບໍ່ເກີນ 40 ປີ,ສະຫວັດດີການເງີນເດືອນແມ່ນເຈລະຈາກັນໄດ້.

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກແຕ່ລະທ້ອງຖີ່ນ: ດ່ານຂົວມິດຕະພາບລາວໄທ1ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ດ່ານຫລັກ 20 LAKSAOແຂວງບໍລິຄຳ

ໄຊ , ດ່ານນ້ຳພາວNAPHAO ແຂວງຄຳມ່ວນ , ດ່ານແດນສະຫວັນDANSAVANH ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ດ່ານ ວັນ

ທາວVANTAO ປາກເຊ, ດ່ານແກ່ນທ້າວKENTAO ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ດ່ານບໍ່ເຕນBOTEN ແຂວງຫລວງນ້ຳທາແລະອື່ນໆ.

ຍີນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານທີ່ມີຄວາມເຫມາະສົມໃນວຽກງານຂອງພວກເຮົາ, ໃຫ້ກຽມເອກະສານໃບສະຫມັກ,ປະຫວັດຫຍໍ້ຕ່າງໆ ແລະ ຮູບພາບຂອງຕົນເອງໃນໄລຍະບໍ່ດົນມາໄດ້ທີ່

ອີເມວlizunmin@nuctech.com

ຕິດຕໍ່ພົວພັນMR. LI ZUNMIN ,ໂທລະສັບ: 020 28216997

 

 • This job has expired!
Share this job

Mekong Hotel. Room2112 Vientiane Capital

Wiak

a job portal website which aims to be a focal point for recruitment in Laos. Wiak.la is under management by Karuna Sole Co. ltd.

Contact Us

Karuna Sole Co. Ltd.
Dongpalanthong Village
Sisattanak District
Vientiane Capital, Lao PDR
030 5085221
info@wiak.la
http://wiak.la

NEWSLETTER