030 5085221 , info@wiak.la

independent recruiter 69 views

JOB DESCRIPTION 

ບໍລິສັດ ກະລຸນາຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານບຸກຄະລາກອນມະນຸດທີ່ເປັນຂອງຄົນລາວ 100 ເປີເຊັນ

ນັກຈາກວຽກທີ່ປຶກສາແລ້ວ ບໍລິສັດ ກະລຸນາຍັງໄດ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແລະພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ວຽກໜຶ່ງທີ່ຕອນນີ້ກຳລັງຂະຫຍາຍໂຕຫຼາຍ ແມ່ນ ວຽກຈັດຫາງານ (Recruitment) ແລະພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທ່ານໃນຕຳແໜ່ງ

ຜູ້ຈັດຫາງານອິດສະຫຼະ

 

ຄ່າຕອບແທນ: 50% ຂອງມູນຄ່າ ຄ່າຈ້າງທີ່ທາງບໍລິສັດ ກະລຸນາຮັບມາ

 

ເງື່ອນໄຂ:

  • ທ່ານພຽງແຕ່ແນະນຳບຸກຄົນທີ່ເໝາະກັບຕຳແໜ່ງປະກາດ
  • ຖ້າບຸກຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຄັດເລືອກເປັນພະນັກງານ ແລະ ຜ່ານໄລຍະທົດລອງງານ

 

ບໍ່ແມ່ນວຽກປະຈຳ

ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຊັນສັນຍາ

 

ພຽງແຕ່ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມ ລາຍ ຕາມ ບາໂຄດລຸ່ມນີ້ເທົ່ານັ້ນ

 

 

 

 

 

 

  • This job has expired!
Share this job

one stop for all Human Resources related services.

to be the first choice in Laos that people will think of, if it’s Human Resources Management related matters

Tel: 030 5085221

Email: info@karuna.la

website: www.karuna.la

Connect with us

Wiak

a job portal website which aims to be a focal point for recruitment in Laos. Wiak.la is under management by Karuna Sole Co. ltd.

Contact Us

Karuna Sole Co. Ltd.
Dongpalanthong Village
Sisattanak District
Vientiane Capital, Lao PDR
030 5085221
info@wiak.la
http://wiak.la

NEWSLETTER