030 5085221 , info@wiak.la

ການຂຽນ ຊິວະປະຫວັດ

waar-letten-recruiters-op-bij-het-cvCV Writing & amp ; ໃບ​ສະ​ຫມັກ​ວຽກ

CV ລາຍລັກອັກສອນ ອາດຈະເປັນຫນຶ່ງ ໃນພາກສ່ວນທີ່ ຍາກທີ່ສຸດຂອງ ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ວຽກເຮັດງານທໍາ ສໍາລັບການ ຈໍານວນຫຼາຍ ປະຊາຊົນ. ຮູ້ວິທີການ ຂຽນ CV ເຫມາະສົມ ກໍ່ສາມາດ ເສີມຂະຫຍາຍການ ໂອກາດ ຂອງທ່ານຈະຖືກ ເອີ້ນວ່າ ສໍາລັບ ການສໍາພາດ . ພວກເຮົາມີ ແມ່ແບບ ສໍາລັບ ການທີ່ດີເລີດ ການຊ່ວຍເຫຼືອ CV ອອນໄລນ໌ . ນໍາໃຊ້ມັນເພື່ອ ຈັດວາງ ຄວາມສາມາດ ຂອງທ່ານ , ຄຸນນະວຸດທິ ແລະ ປະສົບການໃນ ວິທີການທີ່ ບໍລິສັດ ມີທ່າແຮງ ຢ່າງແທ້ຈິງ ສາມາດໄດ້ຮັບ ແນ່ນອນດ້ານກັບ .

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: http://www.monster.co.uk/career-advice/cv-writing-job-application

Leave your thoughts

ເວັບໄຊ Wiak

ເວັບໄຊ ຫາງານ ທີ່ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ວ່າຈະເປັນສູນກາງ ໃນການ ຈັດຫາງານ ໃນ ສປປ ລາວ. Wiak.la ແມ່ນບໍລິຫານໂດຍ ບໍລິສັດ ກະລຸນາ ຈຳກັດ ຜູ້ ດຽວ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ ກະລຸນາ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ.
ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ສປປ ລາວ
info@wiak.la
http://wiak.la

ຈົດໝາຍຂ່າວ